องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560       [ เข้าชม :  847 ]
  
อำนาจหน้าที่ภารกิจอบต.       [ เข้าชม :  287 ]
  
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร       [ เข้าชม :  308 ]
  
การบังคับใช้ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นฯ       [ เข้าชม :  817 ]
  
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.หนองกุง       [ เข้าชม :  366 ]
  
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560       [ เข้าชม :  417 ]
  
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       [ เข้าชม :  444 ]
  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ( การผลิตมะม่วงนอกฤดู)       [ เข้าชม :  455 ]
  
ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.หนองกุง ปี 2558       [ เข้าชม :  472 ]
  
การเตรียมความพร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)       [ เข้าชม :  431 ]
  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรCape Seal      [ เข้าชม :  95 ]
  
ประกาศราคากลาง อบต.หนองกุง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจร Cape Seal      [ เข้าชม :  210 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ      [ เข้าชม :  227 ]
  
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)      [ เข้าชม :  556 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง      [ เข้าชม :  288 ]
  
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร      [ เข้าชม :  245 ]
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561      [ เข้าชม :  717 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 โครงการ      [ เข้าชม :  771 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 โครงการ      [ เข้าชม :  774 ]
  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 โครงการ      [ เข้าชม :  774 ]
  
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพอบต.หนองกุง      [ เข้าชม :  457 ]
  
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน      [ เข้าชม :  470 ]
  
โครงการตักบาตรถนนสายบุญ หมู่ 2 บ้านคำไผ่ ตำบลหนองกุง      [ เข้าชม :  515 ]
  
กิจกรรม วันผู้สูงอายุ ปี 2557      [ เข้าชม :  576 ]
  
โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (Spec)      [ เข้าชม :  571 ]
  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว      [ เข้าชม :  501 ]
  
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อบต.หนองกุง?      [ เข้าชม :  596 ]
  
การจัดกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      [ เข้าชม :  568 ]
  
กิจกรรมวันพ่อ      [ เข้าชม :  673 ]
  
การรับสมัครรับเลือกตั้งแทนสมาชิกสภาที่หมดวาระ      [ เข้าชม :  1274 ]
  
 

 
  

  
     ylq     (อ่าน 36,097/ ตอบ 9,730)   
     ylq     (อ่าน 5,886/ ตอบ 2,024)   
     ylq     (อ่าน 6,935/ ตอบ 2,078)   
     dCXNn5pBN83     (อ่าน 112,886/ ตอบ 25,338)   
     ylq     (อ่าน 1,277/ ตอบ 24)   
     เทิดทูลสถาบัน     (อ่าน 2,999/ ตอบ 587)   
     ylq     (อ่าน 1,298/ ตอบ 18)  
     ylq     (อ่าน 1,289/ ตอบ 16)  
     ylq     (อ่าน 2,019/ ตอบ 48)  
     ylq     (อ่าน 824/ ตอบ 15) 
     ylq     (อ่าน 1,309/ ตอบ 17)  
     ylq     (อ่าน 1,080/ ตอบ 22)  
     ylq     (อ่าน 1,202/ ตอบ 17)  
     ylq     (อ่าน 1,205/ ตอบ 11) 
     ylq     (อ่าน 3,745/ ตอบ 122)  
     ylq     (อ่าน 1,357/ ตอบ 18)  
     ylq     (อ่าน 1,220/ ตอบ 19)  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
 
  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
 
  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง