ไปหน้าข่าวทั้งหมด


 คำค้น 
   
เลือกค้นหาจากส่วน       


22 - มี.ค. - 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรCape Seal
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรCape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.134-04 สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข กส.3062 (บ้านกุดลาย)-บ้านหนองบัว ตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 - มี.ค. - 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง อบต.หนองกุง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจร Cape Seal
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจร Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส. ถ.134- 04 สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข กส. 3062 (บ้านกุดลาย) ? บ้านหนองบัว ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2 - มี.ค. - 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ

29 - ธ.ค. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรังรหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.134-05 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 -ทางหลวงชนบทหมายเลขกส.2006

27 - พ.ย. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง ม.3 ต.หนองกุง

15 - พ.ย. - 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

11 - พ.ย. - 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อำนาจหน้าที่ภารกิจอบต.
อำนาจหน้าที่ภารกิจอบต.

8 - พ.ย. - 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร

8 - พ.ย. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร

27 - ต.ค. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

12 - ก.ย. - 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การบังคับใช้ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นฯ
การบังคับใช้ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นฯ

18 - ก.ค. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 โครงการ
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 โครงการ

21 - มิ.ย. - 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.หนองกุง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.หนองกุง

27 - มี.ค. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 โครงการ
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

20 - ก.พ. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 โครงการ
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4
<< 1    2    3    4 >>