ไปหน้าข่าวทั้งหมด


 คำค้น 
   
เลือกค้นหาจากส่วน       


22 - มี.ค. - 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรCape Seal
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรCape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.134-04 สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข กส.3062 (บ้านกุดลาย)-บ้านหนองบัว ตำบลโพนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 - มี.ค. - 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง อบต.หนองกุง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจร Cape Seal
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจร Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส. ถ.134- 04 สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข กส. 3062 (บ้านกุดลาย) ? บ้านหนองบัว ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2 - มี.ค. - 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ

29 - ธ.ค. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรังรหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.134-05 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 -ทางหลวงชนบทหมายเลขกส.2006

27 - พ.ย. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง ม.3 ต.หนองกุง

8 - พ.ย. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร

27 - ต.ค. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

18 - ก.ค. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 โครงการ
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 4 โครงการ

27 - มี.ค. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 โครงการ
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

20 - ก.พ. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 โครงการ
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

31 - ม.ค. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองกุง
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุง

30 - ม.ค. - 2560 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรบ้านนาคอกควาย หมู่ที่ 1 และบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 3

29 - ธ.ค. - 2559 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาคอกควาย หมู่ที่ 1

22 - ธ.ค. - 2559 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลประปาหมู่บ้าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประปาหมู่บ้าน

6 - ธ.ค. - 2559 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาคอกควาย หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาคอกควาย หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2
<< 1    2 >>