ไปหน้าข่าวทั้งหมด


 คำค้น 
   
เลือกค้นหาจากส่วน       


30 - พ.ย. - 2559 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาคอกควาย หมู่ที่ 1
ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาคอกควาย หมู่ที่ 1

16 - ธ.ค. - 2558 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 2
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 2

25 - พ.ย. - 2558 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านคำไผ่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

8 - ก.ย. - 2558 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.หนองกุง....

17 - ก.ค. - 2558 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกุง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง จํานวน 2 โครงการ

28 - เม.ย. - 2558 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง

26 - มี.ค. - 2558 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ...

20 - ต.ค. - 2557 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

20 - ต.ค. - 2557 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าลำดวน หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าลำดวน หมู่ที่ 7.......

21 - ส.ค. - 2557 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก....

11 - เม.ย. - 2557 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้าง..

กำลังแสดงหน้าที่ 2/2
<< 1    2 >>