ไปหน้าข่าวทั้งหมด


 คำค้น 
   
เลือกค้นหาจากส่วน       


6 - ต.ค. - 2558 : กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพอบต.หนองกุง
โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพอบต.หนองกุง

29 - ก.ย. - 2558 : กิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน
อบต.หนองกุง จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน

25 - มี.ค. - 2558 : กิจกรรม
โครงการตักบาตรถนนสายบุญ หมู่ 2 บ้านคำไผ่ ตำบลหนองกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จัดโครงการตักบาตรถนนสายบุญ หมู่ 2 บ้านคำไผ่ ตำบลหนองกุง...

11 - เม.ย. - 2557 : กิจกรรม
กิจกรรม วันผู้สูงอายุ ปี 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2557....

5 - เม.ย. - 2557 : กิจกรรม
โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (Spec)
โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (Spec) ครุภัณฑ์.....

20 - ก.พ. - 2557 : กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
\"องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตตำบลหนองกุง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557......

20 - ม.ค. - 2557 : กิจกรรม
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อบต.หนองกุง?
อบต.หนองกุง? จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว...

18 - ธ.ค. - 2556 : กิจกรรม
การจัดกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง กจัดกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

6 - ธ.ค. - 2556 : กิจกรรม
กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันพ่อ

11 - ก.ย. - 2556 : กิจกรรม
การรับสมัครรับเลือกตั้งแทนสมาชิกสภาที่หมดวาระ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จัดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งแทนสมาชิกสภาที่หมดวาระ ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>