สอ.กส. | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
ไปหน้าข่าวทั้งหมด
 
(กิจกรรม)

การรับสมัครรับเลือกตั้งแทนสมาชิกสภาที่หมดวาระ         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จัดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งแทนสมาชิกสภาที่หมดวาระ ในวันที่ 5 กันยายน  2556 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

   เข้าชม : 1371
  ประกาศ เมื่อ : พุธ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2556