สอ.กส. | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
ไปหน้าข่าวทั้งหมด
 
(กิจกรรม)

โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (Spec)    

    โครงการฝึกอบรม “ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (Spec) ครุภัณฑ์-การกำหนดราคากลางคณะกรรมการ E-Auction/เปิดซองสอบราคา- ประกวดราคา/ตรวจรับการจ้าง-การตรวจรับพัสดุ

 
   เข้าชม : 715
  ประกาศ เมื่อ : เสาร์ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2557