สอ.กส. | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
ไปหน้าข่าวทั้งหมด
 
(ข่าวประชาสัมพันธ์)

การเตรียมความพร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)    
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จัดทำเอกสาร การเตรียมความพร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

 
   เข้าชม : 536
  ประกาศ เมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558