สอ.กส. | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
ไปหน้าข่าวทั้งหมด
 
(กิจกรรม)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จัดอบรมคุณธรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ในตำบลหนองกุง เพื่อน้อนำหลักทางพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดอบรมขึ้นวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
 
 

 

 
 
   เข้าชม : 627
  ประกาศ เมื่อ : อังคาร ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2558