สอ.กส. | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
ไปหน้าข่าวทั้งหมด
 
(กิจกรรม)

โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพอบต.หนองกุง  
โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
อบต.หนองกุง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยจัดขึ้นวันที่ 30 กันยายน 2558
 


 
   เข้าชม : 607
  ประกาศ เมื่อ : อังคาร ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558