สอ.กส. | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
ไปหน้าข่าวทั้งหมด
 
(ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  
ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
การประมูลจ้างก่อสร้างระบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาคอกควาย หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล โครงการก่อสร้างระบบประปา.pdf
   เข้าชม : 351
  ประกาศ เมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559