สอ.กส. | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
ไปหน้าข่าวทั้งหมด
 
(ข่าวประชาสัมพันธ์)

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.หนองกุง  
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.หนองกุง

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เล็งเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย จึงจัดโครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ สืบทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป


   เข้าชม : 533
  ประกาศ เมื่อ : พุธ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560