สอ.กส. | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
ไปหน้าข่าวทั้งหมด
 
(ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร  

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น.pdf
   เข้าชม : 359
  ประกาศ เมื่อ : พุธ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560