สอ.กส. | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
ไปหน้าข่าวทั้งหมด
 
(ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง  

ประกาศอบต.หนองกุง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง
ม.3 ต.หนองกุง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.134-05 (สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 227(บ้านโนนสง่า) – ทางหลวงชนบทหมายเลข กส.2006 (โรงเรียนบ้านนาคอกควาย)

ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง.pdf
ผังบริเวณก่อสร้าง-Model.pdf
รูปตัดผิวจราจร-Model.pdf
ปร_4-ปร_ 5 .pdf
ตาราง ปปช 01 เสริมผิวทาง ม_3.pdf
   เข้าชม : 455
  ประกาศ เมื่อ : จันทร์ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560