นายภุชงค์ ศรีอากาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/12/2020
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 122445
Page Views 246901
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( (10 มี.ค. 2565 | อ่าน 35 ครั้ง))
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( (20 ก.พ. 2565 | อ่าน 44 ครั้ง))
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ( (20 ก.พ. 2565 | อ่าน 59 ครั้ง))
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ( (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 234 ครั้ง))
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ( (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 198 ครั้ง))
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ( (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 210 ครั้ง))
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ( (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 203 ครั้ง))
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ( (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 204 ครั้ง))
แผนพัฒนาบุคลากร ( (15 ต.ค. 2564 | อ่าน 124 ครั้ง))
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 ( (12 พ.ค. 2564 | อ่าน 201 ครั้ง))
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ( (09 พ.ค. 2564 | อ่าน 195 ครั้ง))
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ( (07 พ.ค. 2564 | อ่าน 191 ครั้ง))
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทน ( (20 ธ.ค. 2563 | อ่าน 161 ครั้ง))
คำสั่ง แต่งตั้งปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( (20 ธ.ค. 2563 | อ่าน 170 ครั้ง))
คำสั้ง แต่งตั้งรักษาราชการแทน ( (20 ธ.ค. 2563 | อ่าน 90 ครั้ง))
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ( (20 ธ.ค. 2563 | อ่าน 89 ครั้ง))